Woondiensten+  

is  

een  

entiteit  

waarin  

aannemer  

en  

installateur,  

op  

basis  

van

gelijkwaardigheid,  

de  

krachten  

bundelen  

om  

de  

gezamenlijke  

dienstverlening  

op

het  

gebied  

van  

onderhoud  

en  

renovatie  

verder  

te  

ontwikkelen  

en  

naar  

een  

hoger

plan  

te  

tillen.  

De  

traditionele  

bedrijfskolom  

hebben  

we  

losgelaten.  

Sinds  

een  

jaar

of  

vijf  

werken  

we  

in  

meerdere  

ketens  

samen.  

Als  

ook  

in  

cocreatie  

om  

met  

onze

klanten te komen tot vernieuwende- en duurzame manieren van samenwerken.

Wij   

staan   

ervoor   

om   

onze   

klanten   

in   

brede   

zin   

te   

ontzorgen,

   

door   

betere

dienstverlening,  

hogere  

kwaliteit,  

kostenreductie  

door  

procesoptimalisaties,  

en

oog voor duurzaamheid, MVO en vastgoedwaarde.

CONTACT WOONDIENSTEN+ b.v. Westersingel 13 4611 HR  Bergen op Zoom 088-70 60 261 info@wd-plus www.wd-plus.nl
PARTNERS FILOSOFIE

SAMENWERKEN

Beter samenwerken gericht op meer efficiënte processen

VERDUURZAMEN

Samen duurzaam innoveren gericht op een betere maatschappij

INNOVEREN

Samen innoveren gericht op meer effectieve producten

dat voelt goed . . . dat voelt goed . . . DIENSTEN
Afhandeling herstelverzoeken. Eigen call center 24/7/365 bereikbaar, intake via click, call en face Woningmutaties, complete ontzorging van moment van opzegging tot aan de sleuteloverdracht aan de nieuwe huurder Vastgoedbeheer, zo gewenst op afkoop, NEN 2767 inspecties, opstellen en optimalisatie van MJOP’s Contractbeheer van technische installaties, zoals B.M.I.’s, liften, C.V.’s etc. Legionella preventie en Zorgplicht bewaking Planmatig Onderhoud, met uw eigen onderhoudspartners of vaste WD+ ketenpartners Binnenpakketten, toilet-, keuken- en doucherenovaties. Zowel aanbod- als vraaggestuurd,toepassing van innovatieve systemen met doorlooptijden van één werkdag Energie besparende maatregelen. Het complete pakket, zowel de woningschil als de duurzame installaties inclusief P.V.. Labelverbetering tot A++ of NOM.
Rendementsverbetering Ontzorging Dynamisch, daadkrachtig en snel Totale dienstverlening Innovatief en veel kennis in huis Mooi verleden, mooie toekomst Koppeling ERP systemen Ketenpartners groeien en ontwikkelen mee
Efficiënte processen Woonlasten in de hand houden 24 / 7 / 365 bereikbaar en startklaar Klant 9+ beleving, bouwen aan H.P.O. Startklaar Social Return On Investment Optimalisatie klantwaarde Laag risicoprofiel

Woondiensten+   

is   

een   

entiteit

waarin            

aannemer            

en

installateur,      

op      

basis      

van

gelijkwaardigheid,   

de   

krachten

bundelen   

om   

de   

gezamenlijke

dienstverlening   

op   

het   

gebied

van    

onderhoud    

en    

renovatie

verder  

te  

ontwikkelen  

en  

naar

een   

hoger   

plan   

te   

tillen.   

De

traditionele             

bedrijfskolom

hebben    

we    

losgelaten.    

Sinds

een   

jaar   

of   

vijf   

werken   

we   

in

meerdere    

ketens    

samen.    

Als

ook  

in  

cocreatie  

om  

met  

onze

klanten        

te        

komen        

tot

vernieuwende-    

en    

duurzame

manieren van samenwerken.

Wij     

staan     

ervoor     

om     

onze

klanten      

in      

brede      

zin      

te

ontzorgen,

          

door          

betere

dienstverlening,                 

hogere

kwaliteit,   

kostenreductie   

door

procesoptimalisaties,    

en    

oog

voor    

duurzaamheid,    

MVO    

en

vastgoedwaarde.

FILOSOFIE
Rendementsverbetering Ontzorging Dynamisch, daadkrachtig en snel Totale dienstverlening Innovatief en veel kennis in huis Mooi verleden, mooie toekomst Koppeling ERP systemen Ketenpartners groeien en ontwikkelen mee Efficiënte processen Woonlasten in de hand houden 24 / 7 / 365 bereikbaar en startklaar Klant 9+ beleving, bouwen aan H.P.O. Startklaar Social Return On Investment Optimalisatie klantwaarde Laag risicoprofiel
REFERENTIES Stadlander, Bergen op Zoom Allee Wonen, Roosendaal Brabantse Waard, Zevenbergen Woongoed Middelburg MVGM Woningstichting Dinteloord Tientallen VvE’s
CONTACT WOONDIENSTEN+ b.v. Westersingel 13 4611 HR  Bergen op Zoom 088-70 60 261 info@wd-plus www.wd-plus.nl

SAMENWERKEN

Beter Samenwerken gericht op meer efficiënte processe  

INNOVEREN

Samen innoveren gericht op

meer effectieve producten

VERDUURZAMEN

Samen duurzaam innoveren

gericht op een betere

maatschappij

HIER STAAN WIJ VOOR
PARTNERS
© Woondiensten+ | Bakx Reclamestudio
© Woondiensten+ | Bakx Reclamestudio